Puppy's

Op deze pagina's kunt u informatie vinden over vorige nestjes, eventueel geboren nestje of dat er een nestje verwacht wordt!
De pupjes worden met 2, 4, 6 en 8 weken oud ontwormd, met 6 weken de eerste enting en krijgen een officieele FCI stamboom
en een DNA profiel afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Ook fok ik volgens de regels en gezondheidseisen van de rasvereninging de Nederlandse Spaniel Club (NSC)
Klik op onderstaande links om te kijken of er nestje verwacht wordt, pupjes geboren zijn of eventueel naar de vorige nestjes!copyright © Bibi Bermon